Iskolánkban 2023 őszén tanulmányokat kezdő rendőr tanulók csakúgy, mint a szakképzésben tanulók zöme, az ágazati alapoktatás képzési időszakát követően, annak zárásaként egy kötelező vizsga, úgynevezett Ágazati alapvizsga követelményeinek tesznek eleget. Iskolánkban ez a képzési időszak a különböző képzési időtartamú osztályokban eltérő időpontban fejeződik be. A kétéves képzési idejű tanulóink számára a leghosszabb ez az időszak, de számukra is csak nyolc hét. Ezt követően a jogszabály szerint felkért külső vizsgaelnökök által vezetett vizsgabizottságok értékelik a tanulók előrehaladását és állapítják meg, hogy a szakirányú oktatás időszakát megkezdhetik-e a tanulók.

Idén hat osztályban hajtottuk végre ezt a vizsgát. A vizsgaelnökök között a Belügyminisztérium vezető beosztású dolgozói, és a társ Rendvédelmi Technikumunk vezetői is részt vettek az értékelő munkában. Mindannyiuk elégedettsége hangot kapott az iskolaigazgatónk, Farkas Gábor r. dandártábornok úr irodájában tartott értékelő megbeszélésen a vizsgatevékenységek végrehajtását követően.

A 135 vizsgázó tanuló interaktív vizsgarészének átlageredménye 71% lett, ami azt mutatja, hogy jól felkészültek tanulóink a több tantárgy ismeretanyagát felölelő elméleti tananyagból. Az interaktív vizsgán Szolgálati alapismeretek, Jogi alapismeretek, Etikai ismeretek és Híradástechnikai ismeretekből adtak számot tudásukról a tanulók.

A vizsga gyakorlati részét jelentő fizikális felmérést a vizsga előtt teljesítették tanulóink, ennek összesített eredménye 72%-os, míg a vizsgán bemutatott alaki gyakorlatok átlageredménye 84%-os lett. Az alaki gyakorlatok teljesítése során tanulók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtottak végre.

Az összesített vizsgaeredmény 75 %-os, mely a szakképzési értékelési rendszerben négyes osztályzatnak felel meg. Nem volt olyan tanuló, aki a megkezdett vizsgát eredményesen ne tudta volna befejezni, így a siker jutalma a következő hónaptól emelkedő ösztöndíj lehet mindannyiuk számára.

A vizsga kiegyenlített teljesítményt tükrözött az évfolyamon. Az egyes osztályok átlageredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Osztály

Átlag (%)

102

74

103

76

104

72

105

77

106

77

107

74

 

Volt hat tanuló, aki a vizsgát nem tudta megkezdeni, mert a belépési követelményeket nem tudták teljesíteni, így számukra 2024 januárjában pótló vizsgát fogunk szervezni.

A vizsgaeredmény ismeretében bizakodva vághatunk bele a következő képzési időszakba, melynek első értékelési pontja a félévi tanulmányi eredmény megállapítása, 2024 januárjában lesz.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája