Fõ tartalom

A rendőrképzés hazai és nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy a judo oktatása számos előnnyel jár, és elősegíti a szolgálati feladatok szakszerű ellátását. A judo technikáit (dobások, gáncsok, leszorítások, fojtások, karfeszítések, karkulcsok, háromszög technikák) az ellenfél megfogásával kell végrehajtani. Ebből adódóan ezek a fogások a rendőri közelharcban leginkább a szabadulások, a földre-vitelek és a rögzítések során alkalmazhatók hatékonyan. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a rendőri közelharc több alapvető technikája a judóban tiltott. Az önvédelem és a testi kényszert követő bilincselés során a megfogással végrehajtott technikákat gyakran ütéssekkel, rúgásokkal vagy rendőrbot technikákkal kombinálva kell végrehajtani. A jogszerű kombinációk hatékony végrehajtása fontos tényezője a rendőri intézkedések szakszerűségének és a járőrtárssal való együttműködésnek.

A 2018. évi BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságra történő kiválasztás folyamata

A tehetségek kiválasztása során abból indultunk ki, hogy a judo - mint testnevelési rendszer - alapfokon viszonylag rövid idő alatt elsajátítható. Ezt támasztja alá, hogy a BM Tanintézeti Judo Bajnokságok helyezettjei között szép számmal akadnak más sportágakban előképzettséget szerzett diákok. Tapasztalataink alapján a küzdősport előképzettségen kívül leginkább a kézilabdás és tornász múlt jelent előnyt, de a "nulláról induló", de jó küzdőszellemű diákok sikereire is van példa.

A másodikos judós tehetségeket az előző tanévben elért eredményeik alapján már ismertük. Az elsősök kiválasztásának a folyamatát az igazgató úr által jóváhagyott felkészülési programnak megfelelően, szakcsoportvezetői felügyelet mellett, sportegyesületünk és az osztályfőnökök támogatásával hajtottuk végre. A judo csapat kiválasztásának szakmai feladataiban évek óta együttműködnek a testnevelő tanárok és a judo edzők. A tehetségek azonosítását az első félévben 2017. szeptember 19. és december.19. között, öt lépésben végeztük el.

I. A tanulmányi osztály által rögzített előképzettségi adatokat a szeptemberben egyénenként ellenőriztük és kiegészítettük, felmértük a fizikai képességeket és a BM versenyrendszerbe való bekapcsolódás lehetőségeit.

II. Az alapozó időszakban a testnevelés órákon megfigyeltük a tanulók esések és küzdőjátékok során megnyilvánuló ügyességét. Ezzel párhuzamosan toborzó jellegű edzéseket és DÖK napi bemutatókat tartottunk, igyekeztünk az elsősöknél felkelteni, a másodikosoknál fenntartani a küzdősportok iránti érdeklődést.

Judós tehetségek kiválasztása és felkészítéseJudós tehetségek kiválasztása és felkészítése

III. 2017. szeptember 18-tól heti 4 délutáni időpontban tartottunk edzéseket, felkészültünk a földharc bajnokságra, melyen 2017. október 19-én 60 fő elsős tanuló (11 nő és 49 férfi) vett részt. A verseny négy bírója az MVSC judo csapatának versenyzője volt. Itt is számos tehetséget sikerült azonosítani.

IV. 2017. szeptember 20-tól folytattuk a délutáni edzéseket, készültünk a TEK gála küzdelmeire. A kimagaslóan szereplő karate és K1 csapat mellett, külön judo és grappling csoport is utazott Budapestre. A 7 fő elsős és 2 fő másodikos tanuló 2017. november 18-án 3 érmet és 4 helyezést szerzett. Példamutató, hogy a karatéban és K1- ben sikeres tanulók közül a későbbiekben 5 fő is értékes munkát végzett a judo csapatban.

V. 2017. november 20-tól folytattuk a délutáni edzéseket és a testnevelés órákon is ismerkedtünk a grundbirkózás elemeivel. 

2017. december 19-én megrendezésre került iskolánkban a hagyományossá vált iskolai grundbirkózó verseny, melyet ettől az évtől iskolánk néhai testnevelő tanáráról, Juhász Józsefről neveztünk el.

Az eseményt intézményünk igazgatója, Bagi István rendőr ezredes úr nyitotta meg, külön megemlékezve néhai kollégánk érdemeiről.

A versenyen megjelent Deák-Bárdos Mihály Európa-bajnok, világbajnoki 2. helyezett, többszörös magyar bajnok birkózó is, mint "Jóska bácsi" egyik legeredményesebb tanítványa, és egy kis anekdotával emlékezett néhai mesterére.

A mérkőzések lebonyolításában a Diósgyőri Birkózó Club edzői, és aktív versenyzői nyújtottak segítséget.

A mérlegelést követően a 14 elsős osztályból 133 tanuló- 6 férfi és 4 női súlycsoportban-, várta az összecsapásokat. Összesen 20, osztályok közötti csapat-mérkőzésre került sor.

Az első helyezett osztálynak Juhász Levente, Jóska bácsi fia adta át a győzelemért járó vándorkupát, melyet egy éven át őrizhetnek.

Az eseményt Lövei László rendőr ezredes, igazgató-helyettes úr zárta, külön kiemelve a sportszerű magatartást, és a kialakult csapatszellemet, ahogy a tanuló buzdították egymást.

Külön köszönettel tartozunk iskolánk, és Sportegyesületünk vezetőségének, mert a segítségük, támogatásuk nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalon megrendezni ezt a versenyt.

Judós tehetségek kiválasztása és felkészítéseJudós tehetségek kiválasztása és felkészítése

A 2018. évi BM Országos Tanintézeti Judo Bajnokságra történő felkészítés folyamata

A kiválasztáshoz hasonlóan a felkészítést is az előző tanévben kezdtük el. Másodikos tanulóink ebben a tanévben csak szakaszosan - a benntartózkodásuk heteiben - tudtak edzeni. A verseny előtti 3 nap kivételével csak a munkaidő utáni időpontokban (16.30-17.00) tudtak edzeni, ahol kevés partner állt rendelkezésükre. Ezt a problémát tanórai gyakorlással igyekeztünk orvosolni. A gyakorlati időszakra erőnlétmegtartást írtunk elő számukra, amelyet a szolgálat ellátásuk mellett is - lehetőségükhöz mérten - becsülettel végrehajtottak.

Az elsősök felkészítését attól függően tudtuk megindítani, hogy a kiválasztás melyik szakaszától kapcsolódtak be a munkába. Az újonnan csatlakozók esés technikáinak elmélyítése külön figyelmet igényelt.

A grundbirkózó bajnokságon tapasztalt kitűnő csapatszellem megőrzése és a megfelelő edzésterhelés biztosítása érdekében igazgatói engedéllyel módosítottuk a felkészülési programot. Ez lehetővé tette, hogy változó összetételű és kis létszámú csoportokkal magasabb edzésszámot érjünk el. A módosítás négy elemet tartalmazott.

1. Felkészítés tanóra tömbösítéssel

Az azonos órasávba szervezett testnevelés tanórákon judo felkészítő feladatokat végeztünk a közelharc tananyagban található dobások gyakorlásával. A gyakorlások során végzett randorik a felkészülés fontos elemei voltak. Egyrészt biztosították a partnereket, másrészt önbizalmat és sikerélményt adtak a bizonytalan tanulóknak. (Ezt követően például a női nehézsúlyban 7 induló volt az MRSZG judo bajnokságán.)

2. Három fordulós MRSZG judo bajnokság

Az MRSZG földharc- vagy grundbirkózó bajnokságán tehetségesnek bizonyult elsős tanulókat hívtuk meg a keddi illetve csütörtöki edzésnapokon 14.00-17.00 között megrendezett egyéni judo bajnokságra. (1. forduló: női 52, 57, 62, 67és +67kg, 2. forduló férfi 60, 66, és 73 kg, 3. forduló férfi 81, 90, 100 és + 100 kg) A verseny érmeit iskolánk sportegyesülete vásárolta meg, az érmeket egyesületünk elnöke adta át. Itt hasznos adatokat kaptunk a súlycsoportokon belüli erősorrendről. A versenybírók haladó judós diákjaink voltak.

2. "Osztályaink a judo csapatért" – pontverseny

Az osztályok csapatai pontversenybe neveztek be. A judo versenyeken elért eredmények és a teljesített edzések alapján gyűjtik a pontokat. Ez a pontverseny csak az április 11-én megrendezésre kerülő BM Országos Judo Bajnokság után zárul le. Már most elmondhatjuk, hogy a pontverseny nem hozott áttörést, de javított változata talán segítheti a motivációt.

3. Közvetlen felkészülés

A jelöltek részére a Tanintézeti Bajnokságot megelőzően 3 napos csapat felkészítést tartottunk. Itt a teljes csapat (első és második évfolyam) közösen végezhette el a formába hozás, súlycsoportos kiválasztás és súlybeállítás feladatait. A még eldöntetlen súlycsoportokban itt sikerült véglegesíteni az indulókat és a tartalékokat.

Judós tehetségek kiválasztása és felkészítése

Eredmények

A kiválasztás és a felkészítés során közel 200 tanuló szerzett tapasztalatot a test-test elleni küzdelemben, gyakorolt technikákat, küzdött földharcban, grundbirkózásban és judóban. Valamennyien fejlesztették a leendő hivatásukhoz szükséges testi és lelki képességeiket, élvezhették a sportolás örömét. Megküzdhettek a fájdalom elviselésével, a sérülésekkel, a fogyasztás nehézségeivel, a versenyzés kihívásaival. Megtapasztalhatták a csapattársak által nyújtott edzőpartneri segítséget és a sporttársi kapcsolatot.

A legjobbjaink részt vehettek a közvetlen felkészülésben és a tanintézeti bajnokságon.

Együtt örülhettek csapatuk és sporttársaik sikereinek. Tanulóink büszkék lehettek az elért eredményekre és előkészítették az előttünk álló feladatok teljesítését.

Judós tehetségek kiválasztása és felkészítése

Tanáraink számára lehetőség nyílt a kiválasztás és a felkészítés folyamatához kapcsolódóan az erősségek és a fejlesztendő területek azonosítására, új tanórai- és edzés-módszerek kialakítására. A kiválasztó és felkészítő kollektíva kiváló együttműködése a fő erősségünk, ezért külön meg szeretném köszönni a felkészülésben segítők lelkiismeretes munkáját, Balogh Zsolt, Jónás Zsolt, Géczi Annamária, Papp Orsolya és Cselepák Péter kollégának.

Fejlesztendő terület a délutáni edzéseken résztvevők létszámának emelése, a kiválasztási időszak lerövidítése, a súlycsoportos kiválasztás korábbi befejezése, felkészítő jellegű versenyek vagy versenyszerű küzdelmek végrehajtása külső partnerekkel, a motiváció új módszereinek megtalálása, a testnevelés órai judo ruhás gyakorlás és küzdelem folyamatossá tétele.

Judós tehetségek kiválasztása és felkészítése