Fõ tartalom

Szakmai beszámoló egy sikeres tehetségfejlesztő pályázatról:
"Tehetségfejlesztés a rendőri önvédelmi képzésben"

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretein belül hirdetette meg "A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása" című pályázatot. Iskolánk eme pályázatra beadott programja a "Tehetségfejlesztés a rendőri önvédelmi képzésben" (SZTG-16-0040) nevet kapta, amely 2016 júliusában elnyerte a Támogatáskezelő 1.000.000 Ft-os támogatását.

A szakmai munka előkészítése 2016. szeptemberében kezdődött a tehetséges tanulók kiválasztásával, majd ténylegesen október 3-án az első foglalkozással. Hetente négy „edzést” biztosítottunk a diákok számára, ahol az órai tananyag magasabb szintű gyakorlására, tananyagon kívüli ismeretek elsajátítására és különböző küzdősportokban küzdelmek végrehajtására kaptak lehetőséget.

A program tehetségterületében tehetséges tanulókat az előképzettség, a mozgástanulási képesség, a fizikai képességek szintje és a motiváltság együttes figyelembevételével azonosítottuk:

  • A sportági előképzettséget kérdőíves vizsgálattal és egyéni elbeszélgetéssel állapítottuk meg.
  • A fizikai képességek szintjét a felvételin és tanórai bemeneti mérés alkalmával mértük fel.
  • A mozgástanulási képesség egyéni szintjéről a tananyag tanórai oktatása során jutottunk információkhoz.

A pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelően 60 órásra terveztük a programot, de az érdeklődésre való tekintettel 2017. március végéig folytatódtak a foglalkozások.

Ahogy már említettem, a programot a tananyaghoz igazodva terveztük meg és bonyolítottuk le, amelyet az alábbi témakörökre csoportosítottunk.

1. Ütés- és rúgástechnikák, ezek kombinációi
2. Eszköz nélküli és eszközös támadások hárítása:

  • Ütések, rúgások irányából történő kitérések. Támadások elvezetése.
  • Késsel történő támadások kivédése, földre vitel, bilincselési testhelyzet kialakítása.
  • Bot, maroklőfegyver elleni védekezés, földre vitel, bilincselési helyzet kialakítása.

3. Gurulások, esések
4. Küzdő gyakorlatok egy és több ellenfél ellen, szabad küzdelmek.
5. Szabadulás technikák fogásokból, fojtásokból, átkarolásokból, földre vitel, bilincselési helyzet kialakítása.
6. Rendőrbot technikák
7. Bilincselési technikák
8. Álló- és földharc technikák, szabad küzdelmek.

A karate, judo, birkózó és kényszerítő eszköz technikák tanulása, valamint küzdelmi szituációkban történő gyakorlása során - a sportági edzésmódszerek felhasználásával - az önvédelemhez és a kényszerítő-eszköz alkalmazáshoz szükséges speciális képességek és készségek fejlesztése volt a célunk.

Szintén a pályázati kiírásnak megfelelően egynapos tanulmányútra is sor került. 2017. március 24-én ellátogattunk a Készenléti Rendőrség központjába, az Országgyűlési Őrség Kiképző Központjába, valamint a Parlamentbe, ahol betekinthettünk az Országgyűlési Őrség munkájába.

Tanulóink ismeretei változatosabbá tétele végett választottuk ki a helyszíneket.

A Készenléti Rendőrségen egy elődadást hallhattunk a szerv felépítéséről, feladatairól. Az Országgyűlési Őrség Kiképzőbázisán lövészeti gyakorlatokat próbálhattak ki a tanulók. Az Országház előtt megtekinthettük a díszjáratot. Az épületben pedig az Országház technikai figyelő helyiségét. Megismerhettük a Tűzbiztonsági Osztály feladatait, felszereléseit. Végül a Parlamentet turista szemszögből is feltérképeztük.

A pályázat legfontosabb céljaként azt tűztük ki, amit valójában az intézmény is képvisel és a pedagógiai programban kiemelt célként fogalmazódik meg, hogy a magyar rendőrség számára erkölcsileg és szakmailag képzett, határozottan, kulturáltan intézkedő rendőröket képezzünk. Ez voltaképpen egy hosszú távú cél, amelyhez a program úgy járul hozzá, hogy rendszeres edzésekkel fejleszti a tanulók mozgáskultúráját, motoros képességeit, személyiségét. Erősíti a hivatástudatot és a motiváltságot az önfejlesztés terén.

Véleményem szerint, a program sikeresnek mondható, a rövid távú céljaink, mint az egyéni harcmodor kialakulása, magabiztosabb fellépés az intézkedés és önvédelem terén, és a BM versenyeken való eredményes szereplés mind megvalósultak.

Köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy többek között a tárgyi eszközök beszerzését is finanszírozta. Így judo ruhákkal, testpajzsokkal (mellkasvédő), pontütő kesztyűkkel, bokszkesztyűkkel tudtuk hatékonyabbá és változatosabbá tenni a foglalkozásokat.

Emberi Erőforrás TámogatáskezelőEmberi Erőforrások MinisztériumaNemzeti Tehetség Program