Fõ tartalom

péntek, 10 február 2023 11:17

Ünnepélyes állománygyűlés

Értékelés:
(0 szavazat)

2023. január 31-én került megrendezésre a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója hivatásos pályafutásának lezárása alkalmából tartott ünnepi állománygyűlés. Az ünnepség keretében Bagi István rendőr ezredes nyugállományba került és egyúttal 2023. június 30-ig igazgatói megbízást kapott az intézmény további vezetésére.

Az állománygyűlésen részt vettek a környező vármegyék rendőr főkapitányai, a társszervek vezetői, civil szervezetek képviselői, iskolánk személyi és tanulói állományának berendelt tagjai és természetesen Bagi István r. ezredes családtagjai. Az ünnepség elöljárói Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes, Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Humánfejlesztési és Stratégiai Főosztály főosztályvezető voltak.

Az ünnepségen Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy úr méltatta Bagi István r. ezredes szakmai pályafutását, majd átadta Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány elismerését és tárgyjutalmát. Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes asszony a Belügyminisztérium részéről adott át tárgyjutalmat hivatásos életútja megbecsüléseként.

Bagi István rendőr ezredes igazgató úr szakmai életútja

 

 Bagi István r. ezredes, igazgató 1982-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki diplomát, 1984-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán okleveles mérnöktanár diplomát szerzett, 1996-ban a Rendőrtiszti Főiskolán közbiztonsági felsőfokú szaktanfolyamot végzett.

2003-ban a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet rendészeti mestervezetővé képző felkészítésen jeles eredménnyel végzett, 2010-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán közoktatási vezető képesítést szerzett.

A Rendőrség hivatásos állományába 1992. szeptember 01.-jei hatállyal került kinevezésre.

Szakmai pályafutását a Miskolci Rendvédelmi Technikumban (jogelődjei: Miskolci Rendőr Szakközépiskola, Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, Miskolci Rendészeti Szakgimnázium) kezdte meg, kiemelt főtanári beosztásban. 1996. szeptember 01.-jei hatállyal az Iskola tanulmányi területének alosztályvezetői, majd 1998. január 01. nappal ugyanitt tanulmányi osztályvezetői beosztásába lett kinevezve.

2000. január 01. naptól 2007. augusztus 31. napig az igazgató oktatási helyettese.

2007. szeptember 01. naptól pályázat elnyerésével az Iskola igazgatói beosztását tölti be.

Az Iskolán végzett szakmai munkájára folyamatosan a magas színvonal, a tervszerűség, következetesség volt jellemző. Vezetői és irányítói magatartása kimagasló szintű, példaértékű volt. A fenntartói elvárásból adódó szakmai feladatokat igazgatóként kiemelkedő szinten tervezte, azok végrehajtását hatékonyan irányította. Az Iskola jogszabályi feltételeknek megfelelő működését folyamatosan biztosította. Oktatási és vezetői időszaka alatt az Iskola innovativitása és kapacitása az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés területén országosan meghatározó volt.

A rendészeti képzés terén ezen időszakhoz olyan úttörő lépések kötődtek, mint például a kétéves határrendész képzés országos bevezetése, az integrált rendőrképzés programjainak bevezetése, a rendőrségi fegyveres biztonsági őr képzés bevezetése, az egységes segélyhívó rendszer indulásához szükséges személyzet országos felkészítése, vagy a rendőrség igényeihez igazodó különböző rövidített képzések programjainak kidolgozása, illetve részbeni megvalósítása. Ugyancsak irányítása alatt valósult meg két kadétképzést indító iskola szakmai felkészítése, majd folyamatos patronálása.

Rendészeti oktatásban a kor kihívásainak megfelelő digitális oktatási stratégia kultúrájának megteremtésében, az oktatás kompetencia alapúvá és interaktívvá tételének ösztönzése érdekében és a tanulóközpontú oktatás megteremtésének szellemében munkálkodott.

Az Iskola irányítása alatt kiemelt figyelmet szánt a pályaorientációs tevékenyégre, a tehetségek felkarolására. Saját intézményi tehetségpontja sokszorosan kiváló minősítésű, emellett létrehozta az Északkelet-Magyarországot átfogó rendészeti tehetségsegítő tanácsot.

Tehetségsegítő munkáját a Magyar Tehetséggondozó Társaság arany emlékéremmel ismerte el.

Mindvégig kezdeményezője és számtalanszor szervezője is volt a rendőr iskolák és a pályaorientációs iskolák tanulmányi és sportversenyeinek is. Iskolája azonban nem csak szervezte a versenyeket, az országos ORFK, illetve BM tanulmányi, életmentő és elsősegélynyújtó és sport versenyeken egyaránt kimagasló eredményeket ért el.

A rendészeti képzés előkészítő, alap és középfokú szintjein, a tehetséggondozásban számos oktatási segédlet, kiadvány szerzője, szerkesztője, felelős kiadója volt, mely kiadványok mindenkor az alkalmazott tudományok gyakorlati megvalósítását voltak hivatva szolgálni.

Az iskolai hagyományok teremtése területén nevéhez köthető számos olyan hagyomány, melynek közösségteremtő ereje példaértékű.

Rendezvények területén: Félévet záró Konferencia / FÉK nap/, Tanévzáró Iskola Nap Tanároknak és Alkalmazottaknak, /TINTA nap/, Bajusz Zoltán Nemzetközi Labdarúgó Torna.

Intézményi relikviák megteremtése: Iskolai emlékérmek, arany, ezüst és bronz fokozat, Iskolai emlékgyűrű, nyakkendőtű.

Intézményi kitüntetések: Kiváló Tanár és Kiváló Dolgozó cím alapítása

Iskolatörténeti múzeum: A rendőrképzés történetét, intézményünk múltjának megörökítését tűzte ki célul és valósította meg létrehozásával.

Munkássága alatt igyekezett a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését megvalósítani. Tervszerűen, éves együttműködési programok keretében szervezte a társiskolákkal a nemzetközi konferenciákat, a tanulói cserelátogatásokat és az oktatók szakmai kitekintését elősegítő látogatásokat, valamint közös pályázati tevékenységekben vett és jelenleg is vesz részt az intézmény. A partnerkapcsolatok román, szlovák, cseh, lengyel, francia és német viszonylatban ma is virágoznak.

Irányítása alatt az intézmény nem csak szellemiségében, de infrastruktúrájában és arculatában is megújult, évről évre, nagyívű fejlődésen ment keresztül, melynek fontosabb állomásai az alábbiak:

  • több oktatási és szállás épület (Petőfi 2, 5, 6, Stromfeld 1, 20, 21) energiaracionalizálási tervek és pályázatok alapján történő megújulása,
  • napelemes beruházások, amelynek eredményeként összesen több mint 380 kW teljesítményű rendszer szolgálja az iskola áramellátását,
  • az iskola külső területeinek igényes megújítása, zöld felületeinek parkosítása,
  • kültéri tornaparkok létesítése,
  • a gyakorlati képzést elősegítő szituációs utca és belső terek kialakítása.

Történésekben és eseményekben gazdag szakmai életúja csak megerősíti, hogy vitathatatlanul meghatározó és korszakalkotó vezetője a Miskolci Rendvédelmi Technikumnak.

Youtube Összefoglaló videó

Ünnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlésÜnnepélyes állománygyűlés

Megjelent: 497 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 10 február 2023 13:35